Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttö säännöllisesti, ohjeen mukaan on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää. Kun lääkeaineen pitoisuus elimistössä pysyy tasaisena, voidaan parhaiten välttää liian pieniin pitoisuuksiin liittyvä sairauden paheneminen tai oireiden esilletulo, sekä toisaalta liian suuriin pitoisuuksiin liittyvät haittavaikutukset. Kuitenkin tiedetään, että lääkkeenoton unohtaminen on tavallista.

Palveluun kuuluu asiakkaalle yksilöllisesti tuotettava lääkekortti ja Lääkemuistuttajan ajastaminen. Lääkemuistuttaja-laite ohjelmoidaan apteekissa muistuttamaan äänimerkillä ja valolla lääkkeiden ottoajankohdista. Asiakas kuittaa äänimerkin napinpainalluksella, jonka Lääkemuistuttaja rekisteröi. Laitteen rekisteröimää kuittaustietoa voidaan hyödyntää lääkehoidon seurannassa ja suunnittelussa.

Lääkkeenoton muistutuspalvelua tarjoava apteekki ohjelmoi lääkemuistuttajan puolestasi, hoito-ohjeittesi mukaisesti. Muistutusaikojen valinnassa huomioidaan arjen rytmisi ja jokaisen säännöllisesti käyttämäsi lääkkeen yksilölliset ominaisuudet. Kun asiakkaan lääkitys muuttuu, Lääkemuistuttaja ajastetaan uudelleen.

Palvelusta hyötyviä kohderyhmiä ovat esimerkiksi iäkkäät, muistisairaat, monilääkityt sekä annosjakeluasiakkaat. Myös hankalasti muistettavien lääkkeiden ottaminen tai tiheän annostelun hallinta helpottuvat muistutuspalvelun avulla. Muistuttaja huolehtii myös lasten lääkkeiden annostelun muistuttamisesta esimerkiksi koulupäivän aikana. Ikääntyvistä vanhemmista huolehtiville aikuisille lapsille palvelu tuo lisävarmuutta siihen, että iäkkäät vanhemmat muistavat ottaa lääkkeensä ajallaan.