Reseptilääkkeet Oulu

Vuoronumerojärjestelmä reseptiasiakkaille suoratoimituspisteissä takaa yksilöllisen ja kiireettömän palvelun. Reseptiä toimitettaessa tarkistamme interaktio-ohjelmalla lääkkeiden yhteensopivuuden. Reseptiasiakkaat voivat maksaa kaikki ostoksensa suoratoimituspisteessä.

Sähköisen reseptin uusiminen

Asiakas voi pyytää sähköisen reseptin uusimista terveydenhuollon toimintayksikön lisäksi apteekista. Linnanmaan apteekista lähetämme reseptin uusimispyynnön ilmaiseksi. Uusimispyynnön tilannetta voi tiedustella myös paikanpäällä apteekissa. Asiakas saa tiedon uusitusta reseptistä tekstiviestillä, jos on antanut matkapuhelinnumeronsa uusimispyynnön jättämisen yhteydessä. Resepti uusitaan terveydenhuollossa 8 arkipäivän kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö ilmoittaa siitä asiakkaalle.

Annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan lääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit muovisiin kerta-annospusseihin pakattuna.

Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Erityisen hyödyllinen palvelu on niille, joilla on jatkuvassa käytössä useita lääkkeitä. Lääkitysmuutoksen aiheuttama lääkehävikin määrä pienenee, koska asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä eikä kokonaisista lääkepakkauksista kuten tavallisesti.

Annosjakelupalvelu sopii erinomaisesti palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon, joissa se vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa lääkejakelusta ja reseptien hallinnoinnista muihin tehtäviin.

Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien lisäksi lääkityksen tarkistus sekä reseptien hallinnointi.

Kysy lisää:
Proviisori  044-7812714

Kela-asiaa

Pidäthän Kela-kortin (sairausvakuutuskortin) mukanasi asioidessasi apteekissa. Sähköisen reseptin aikakaudella kelakortti vaaditaan asiakkaan tunnistamiseksi, ja kelakortista näkyvät myös oikeutesi erityiskorvauksiin. Apteekin ja kelan väliset yhteydet mahdollistavat päivitettyjen tietojen saamisen suoraan kelasta.

Kelan kattokorvaussumma on tänä vuonna (2020) 577,66 euroa. Mikäli lääkekustannuksesi kelakorvattavien lääkkeiden osalta ylittää kyseisen summan kesken kalenterivuoden, maksat loppuvuoden lääkkeistä vain omavastuuosan 2,50 euroa lääkettä kohti. Rajan ylittyessä saat Kelalta kirjeen tiedoksiantona. Kaikkia lääkärin reseptillä määräämiä lääkkeitä Kela ei kuitenkaan korvaa, jolloin lääkkeen koko hinta on itse maksettava. Nämä lääkeostot eivät myöskään kerrytä kattokorvaussummaa.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Lääkehoidon tarkistus ja arviointi-palvelu

Lääkityksen tarkistus - ja arviointi -palvelut  ovat apteekin lisäpalveluita, jotka edistävät lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Molemmissa tehdään aluksi haastattelu, jonka pohjalta farmaseutti tekee asiakkaalle ajantasaisen lääkelistan ja raportin tekemistään huomioista. Lääkityksen tarkistuksen tai arvioinnin jälkeen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä lääkäriin. Lääkitykseen ei saa tehdä muutoksia ilman lääkärin ohjeita!

Lääkehoidon tarkistuksessa käydään läpi käytössä olevien itsehoito- ja reseptilääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille, tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet, selvitetään haittavaikutuksia sekä tarkistetaan lääkkeiden taloudellisuus (esim. kela-korvattavuus). Palvelu sopii erityisesti iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Lääkehoidon tarkistuksen tekee farmaseutti.

Lääkehoidon arviointi on hieman lääkehoidon tarkistusta laajempi ja siinä huomioidaan lääkehoidon tarkistuksessa käytävien asioiden lisäksi myös mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan vaikutus lääkkeiden annoksiin sekä arvioidaan lääkkeiden tarpeenmukaisuutta. Lääkehoidon arviointi sopii etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville tai jos lääkkeet aiheuttavat haittoja kuten kaatumisia. Lääkehoidon arvioinnin tekee lääkehoidon arviointi -koulutuksen suorittanut farmaseutti.